KuusPlussa Oy

Isännöintiä ja taloushallintoa erityisesti rivitaloille ym. pienehköille taloyhtiöille Forssan, Tammelan ja lähikuntien alueella.

Tammelan kouluverkko

 1. Tammelan kouluverkon kustannusanalyysi (päivitetty 8.12.2017)
 2. Kouluverkon kehittäminen ja Tammelan vetovoiman lisääminen
 3. Valtuustoaloite Tammelan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi (8.12.2017)
 4. Lisätietoja ym. asiaan liittyvää aineistoa
 5. Tietoa kirjoittajista

Tammelan kouluverkon kustannusanalyysi

Päivitetty 8.12.2017

Tammelan kunta teetti kouluverkkoselvityksen FCG Konsultointi Oy:llä. Voimme olettaa, että kouluverkkoselvitys oli vahvasti kunnanvaltuutettujen päätöksentekoa ohjaava, kun valtuusto äänestyksen jälkeen päätti 6.2.2017 sulkea neljä Tammelan seitsemästä ala-asteesta.

Tuomo Tuovinen on perehtynyt FCG:n raporttiin ja verrannut niitä kunnan kirjanpidosta saatuihin, koulukohtaisiin kustannuksiin. Hän on osoittanut FCG:n kouluverkkoraportissa olevan olennaisia virheitä ja puutteita. Raportin voit ladata alla olevasti linkistä. Raportin laatimisessa käytettyihin laskelmiin voit tutustua ottamalla yhteyttä Tuomoon.

Yksityiskohtainen selvitys (lisätty 8.12.2017)

Alla olevasta ensimmäisestä linkistä voit tutustua Tuomo Tuovisen FCG Konsultointi Oy:lle 5.10.2017 lähettämään selvityspyyntöön, jossa on eritelty yksityiskohtaisesti Tammelan kouluverkkoselvitys -raportin virheet. Jälkimmäisessä linkissä on FCG:n kutsusta pidetyn tapaamisen muistio, jossa läsnä olivat Tuomo Tuovinen sekä FCG:n edustajia.

FCG:n ja Tuomo Tuovisen tapaamisessa ei saavutettu yhteisymmärrystä laskentamallista ja mahdollisista säästöistä Tammelan kouluverkon osalta, kuten yllä olevasta muistioista käy ilmi. Yhteisesti kuitenkin todettiin, että

 1. Kouluverkkoselvitys 2016 -raportissa esitetyt säästöpotentiaalit koskevat FCG:n käyttämässä laskentamallissa vain raportissa esitettyjen kouluverkkovaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE3 säästöpotentiaaleja,
 2. koska toimeksiantoon ei kuulunut 0-vaihtoehto eli kouluverkon säilyttäminen ennallaan, ei raportissa esitettyjä säästöpotentiaaleja voi verrata nykyisen kouluverkon kustannusten muutoksiin tulevaisuudessa.

Kouluverkon kehittäminen ja Tammelan vetovoiman kasvattaminen

Pohjoisen Tammelan kylien toteuttama kouluverkkoselvitys on päivitetty 29.11.2016.

 • Selvityksen sisältöä on päivitetty FCG Konsultointi Oy:n 30.10.2016 päivätyn Kouluverkkoselvityksen sekä lapsi- ja maaseutuvaikutusten arvioinnin perusteella.
 • Kustannuslaskennassa on nyt jätetty huomiotta arviot vuosikustannusten noususta.

Tutustu päivitettyyn selvitykseen täältä: Tammelan kouluverkko – asukkaiden ja kylien näkökulma (29.11.2016)

Valtuustoaloite Tammelan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

Päivitetty 8.12.2017

Tammelan keskustan valtuustoryhmä, Meidän Tammela valtuustoryhmä ja Jan Löfstedt (vihr.) esittivät kunnanvaltuustossa 19.6.2017 valtuustoaloitteen, jolla tähdätään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen sekä kunnan kasvutavoitteiden saavuttamiseen. Aloitteeseen voit tutustua alla olevasta linkistä:

Valtuustoaloitetta käsiteltiin Tammelan sivistyslautakunnassa 20.9.2017 ja sivistyslautakunta päätyi esittämään kunnanhallitukselle, että 6.2.2017 tehty päätös koulujen sulkemisesta perutaan.

Sivistyslautakunta käsitteli aloitetta vielä uudestaan 25.10.2017 jossa lopullinen päätösehdotus kunnanhallitukselle muuttui hieman aiemmasta.

Aloite eteni 20.11.2017 kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanhallitus päätyi äänestämään aloitteen jatkokäsittelystä ja lopputuloksena pöytäkirjaan on kirjattu varsin erikoinen päätös.

Em. päätöksen perusteella, valtuustoaloite on nyt etenemässä kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 11.12.2017.

Lisätietoja ym. asiaan liittyvää aineistoa

Tuomo Tuovinen on blogissaan sivunnut Tammelan kouluverkkoa moneen otteeseen. Näihin blogiteksteihin voit tutusta osoitteessa https://bio.kuusplussa.fi/.

Aiheesta on kirjoitettu lukuisia blogijulkaisuja myös Meidän Tammela valtuustoryhmän toimesta. Nämä kirjoitukset löydät osoitteesta http://www.meidantammela.fi/kuntavaali-blogikirjoitukset/

Tietoa kirjoittajista

KuusPlussa Oy:n omistajat ovat vahvasti mukana Tammelan kunnallispolitiikassa. Tässä osiossa tuomme julki Tammelan ”kouluverkkouudistukseen” liittyviä seikkoja erityisesti kustannusnäkökulmasta.

Ilkka Tuovinen

 • Yrittäjä, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, KuusPlussa Oy
 • Meidän Tammela valtuustoryhmän puheenjohtaja
 • Tammelan kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuutettu
 • Puh. 040 135 8808
 • Email: ilkka.tuovinen@kuusplussa.fi

Tuomo Tuovinen

 • MMT, erikoistutkija (eläkkeellä)
 • Hallituksen puheenjohtaja, KuusPlussa Oy
 • Tammelan sivivistyslautakunnan jäsen, kunnanvaltuutettu (kesk. sit.)
 • Puh. 040 413 5210
 • Email: tuomo.tuovinen@tammela.fi

KuusPlussa Oy

Kartanonkatu 10 A
30100 Forssa

Puh. 040 135 8808
email. info@kuusplussa.fi

© KuusPlussa Oy

Toiminta-alue

Toimimme pääasiassa Forssan seudulla sekä sen lähikunnissa, erityisesti Urjalassa.

Hallinnollinen isännöinti ja taloyhtiöiden taloushallinto onnistuu myös valtakunnallisesti etäyhteyksiä ja sähköisiä palvleukanavia hyödyntäen.

Follow KuusPlussa Oy on WordPress.com
%d bloggaajaa tykkää tästä: